اخبار
1398/9/2 شنبه
راه اندازی سالن مطالعه دوم برای دانشجویان دانشکده بهداشت
سالن مطالعه دوم کتابخانه دانشکده بهداشت راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، برای رفاه حال دانشجویان دانشکده علاوه بر سالن مطالعه ای که در طبقه سوم ساختمان شماره یک(ساختمان سبز) برقرار است، سالن مطالعه دیگری در طبقه همکف ساختمان شماره دو دانشکده، دایر شده است که پذیرای دانشجویان دانشکده بهداشت است. 

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir