آخرین اخبار
1398/1/17 شنبه
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
فرایند ثبت نام در همایش بیستم، به عنوان یک فرایند مستقل از عضویت در سایت همایش تعریف شده است.
به منظور مدیریت بهتر اموراجرایی همایش بیستم و مشخص شدن دقیق تر تعداد شرکت کنندگان نهایی، متقاضیان شرکت در همایش وارد اکانت کاربری خود در سایت شده و از منوی سمت راست بخش"ثبت نام و گواهی همایش" را انتخاب نموده و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است امتیاز آموزش مداوم در این همایش همانند دوره قبل صرفا به آن دسته از افراد زیر که در همایش شرکت می کنند، تعلق می گیرد:
  • اعضای هیات علمی دانشگاه ها و ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(مشمول قانون آموزش مداوم)
  • همکاران مراکز و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها(مشمول قانون آموزش مداوم) که توسط مراکز مطالعات معرفی شده باشند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir