آخرین اخبار
1397/9/6 سه‌شنبه
دومین سری مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 98-97
دومین سری مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 98-97 و همچنین آدرس کانال اطلاع رسانی اخبار مربوط به تسهیلات دانشجویی بنیاد توسط مرکز رشد استعدادهای درخشان.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir