آخرین اخبار
1398/1/27 سه‌شنبه
تسهیل در رسیدگی به تقاضای دانشجویان و دستیاران انصرافی و محروم از تحصیل
طراحی و پیاده سازی سامانه، به منظور تسهیل در رسیدگی به تقاضای دانشجویان و دستیاران انصرافی و محروم از تحصیل.
به منظور تسهیل در رسیدگی به تقاضای دانشجویان و دستیاران انصرافی و محروم از تحصیل سامانه ای به آدرس mohed.behdasht.gov.ir/settlement طراحی و پیاده سازی گردیده است. در این سامانه ضمن ثبت درخواست و بارگذاری مدارک موردنیاز توسط افراد مورد بحث، میزان بدهی فرد بصورت سیستمی محاسبه و شناسه پرداخت به منظور واریز وجه به حساب خزانه ارائه می شود، لذا درخواستهای خارج از سامانه از تاریخ 98/2/1 مورد پذیرش نخواهد بود.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir