آخرین اخبار
مصاحبه آزمون دکترای سال 98
کنفرانس بین المللی amee online 2019
بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
سهمیه استعدادهای درخشان در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی99-98
نخستین سمینار مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیینه آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی