جمعه 27 فروردین 1400   12:18:07
...
.
..
1395/4/13 یکشنبه
.

کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی از روش به‌کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت برگزار می شود

کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی از روش به‌کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت مؤسسه نیماد در قالب گرنت Bridging و با همکاری دانشگاه بازل سوئیس برگزار می‌ شود.

قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت

کد کاربری و پسورد شبکه برای دانشجویان دانشکده بهداشت تغییر یافت.

یادداشت دکتر امیرحسین تکیان استاد و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری دانشکده بهداشت به مناسبت روز جهانی سلامت

دکتر امیرحسین تکیان استاد و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری به مناسبت روز جهانی سلامت در یادداشتی این روز را گرامی داشت.

برگزاری مدرسه مجازی مبانی سیاستگذاری سلامت دوره با همراهی دپارتمان سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت

مدرسه مجازی مبانی سیاستگذاری سلامت دوره با همراهی دپارتمان سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت برگزار می شود.

آرشیو کل اخبار

اطلاعيه ها و رويدادها

دیدگاهها

1395/2/21 سه‌شنبه