يكشنبه 15 تير 1399   06:06:53
...
.
..
.

دکتر اکبر فتوحی: اگر فرهنگ مکتوب سازی را در ساختار مدیریتی اجرا کنیم می توانیم مطمئن باشیم که بهینه و کارآمد مدیریت می کنیم

استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت در پایان گفت‌وگوی خود با مستندسازان پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه گفت: ما باید از فرهنگ شفاهی به سمت فرهنگ مکتوب برویم و هر آنچه می خواهیم انجام دهیم مکتوب کنیم و به رویت و داوری همگان بگذاریم و بر سر آن تفاهم و توافق ایجاد کنیم.

برگزاری نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده بهداشت

نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده بهداشت برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت

کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت برگزار شد.

درگذشت دکتر فریده زینی استاد بازنشسته گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده بهداشت

رئیس دانشکده بهداشت در پیامی درگذشت دکتر فریده زینی استاد بازنشسته گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده را تسلیت گفت.

آرشیو کل اخبار

اطلاعيه ها و رويدادها

دیدگاهها