یکشنبه 28 دی 1399   07:04:36
1395/2/29 چهارشنبه واحد توانمند سازی و آموزش مدیران
1394/12/11 سه‌شنبه واحد مشاوره :

  مرکز آموزش مهارتهای مدیریت سلامت با بهره گیری از مشاوران و متخصصان مجرب خود، خدمات مشاورهای خود را در محورهای زیر ارائه می نماید:

  •   اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000
  •   اجرای سیستم 5S ژاپنی
  •   اجرای سیستم نظام پیشنهادها
  •   اجرای سیستم نگهداری بهره ور جامع تجهیزات TPM
  •   اجرای سیستم مدیریت اطلاعات جامع بیمارستانها و مراکز درمانی و طراحی بانگهای اطلاعاتی
  •   اجرای سیستم مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه
  •   اجرای سیستم مدیریت خطرات احتمالی
  •   تدوین برنامه استراتژیک بیمارستانها و مراکز درمانی
  •   تدوین استانداردهای مربوط به فضاها و تجهیزات بیمارستانها و مراکز درمانی مطابق با جدیدترین استانداردهای ملی و بین المللی