جمعه 14 آذر 1399   14:19:25
1395/2/29 چهارشنبه دفتر ارتباط با دانش آموختگان
1395/5/17 یکشنبه دفتر ارتباط با دانش آموختگان

 

AWT IMAGE

  تاریخچه دفتر ارتباط با دانش آموختگان :

  

    دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده همزمان با تأسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه در سال 1385 تأسیس شد. مهمترین هدف این دفتر ایجاد ارتباط مستمر و مستحکم بین اعضای هیئت علمی، اساتید بازنشسته و دانش آموختگان دانشکده است .

  دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده بهداشت در 9 اسفند 1390 اولین همایش دانش آموختگان دانشکده را با حضور پیشکسوتان، اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان خود برگزار نمود و در این جشن بر ارتباط مستمر و مستحکم بین پشکسوتان و دانش آموختگان تأکید شد. چهل و پنجمین سالگرد تأسیس دانشکده بهداشت نیز در این همایش جشن گرفته شد.این دفتر قصد دارد هر 5 سال یکبار این مراسم را تکرار نماید.

 
عضویت در سامانه الکترونیکی دانش آموختگان

 


اعضای دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکد بهداشت:
 

دکتر غلامرضا ادریسیان

  رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان

  تلفن: 42933124

AWT IMAGE
دکتر محمدرضا پورمند

  دبیر دفتر ارتباط با دانش آموختگان

  Email: mpourmand@tums.ac.ir

  تلفن:42933087


دکتر امیر احمد اخوان

قائم مقام دفتر ارتباط با دانش آموختگان  

  Email: aaakhvan@tums.ac.ir

  تلفن:42933087
خانم شهناز نوری

  کارشناس دفتر ارتباط با دانش آموختگان

  تلفن: 42933233