جمعه 4 مهر 1399   06:46:33
پست الکترونیک

تماس با ما:


آدرس:


تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت


کد پستی:


1417613151


صندوق پستی:


6446-14155


مرکز تلفن دانشکده :


42933333


فکس دانشکده:


66462267


آدرس ایمیل دانشکده:


 
sph@tums.ac.ir 

 


School of Public Health on Google Maps