سه‌شنبه 29 بهمن 1398   02:18:57
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازدید این صفحه :820
1398/5/14 دوشنبه
تعطیلات دانشکده بهداشت
دانشکده بهداشت تا پایان مرداد 98در تعطیلات تابستانی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، با توجه به گرمای هوا و مشکل ایجاد شده در سیستم خنک کننده دانشکده، ساختمان سبز دانشکده  از تاریخ 14 تا 31 مرداد 98 تعطیل و فعالیت های دانشکده به صورت زیر انجام خواهد شد.

  1. ساختمان سبز دانشکده از تاریخ دوشنبه 14/5/98 تا تاریخ چهارشنبه 31/5/98 تعطیل می گردد و برای کارکنان مستقر در ساختمان مذکور 10 روز مرخصی تابستانی و 4 روز مرخصی استحقاقی در نظر گرفته می شود.
  2. در صورتیکه آزمایشگاه خاصی در ساختمان سبز دانشکده به بیماران خدمات آزمایشگاهی تشخیصی ضروری ارائه می دهد اقدام لازم به منظور اطمینان از تداوم خدمات مذکور با هماهنگی معاونت اداری-مالی دانشکده انجام می شود و کارکنان واحد مذکور می توانند با هماهنگی مدیر گروه از مرخصی تابستانی خود تا پایان شهریور 98 استفاده نمایند.
  3. دانشجویان دکترای دانشکده می توانند تا پایان مردادماه 98 با هماهنگی استاد راهنما و مدیرگروه ، بدون استفاده از مرخصی کارهای علمی خود را از خارج دانشکده انجام دهند.
  4. سالن مطالعه و کامپیوتر واقع در طبقه سوم ساختمان سبز دانشکده به علت آنکه سیستم تهویه آن مستقل است در طول زمان مذکور همچنان باز می باشد و دانشجویان می توانند در زمان مذکور در سالن یاد شده نیز به کارهای علمی خود ادامه دهند.
  5. دانشجویان و کارکنانی که ضرورت دارد در طول مدت زمان مذکور در آزمایشگاه ها و واحدهای ساختمان سبز دانشکده حضور داشته باشند می توانند با هماهنگی استاد راهنما و مدیرگروه در زمان های موردنیاز به دانشکده مراجعه نمایند ولی به اجبار سیستم تهویه و خنک کننده مرکزی ساختمان سبز دانشکده تا تکمیل تعمیرات خاموش خواهد بود.
  6. سایر واحدهای اداری دانشکده شامل کتابخانه، واحد IT، آموزش، پژوهش، اداری-مالی و فرهنگی دانشجویی در طول زمان یاد شده با حضور افراد محدود و منتخب به صورت شیفتی به ارائه خدمات ضروری خواهند پرداخت.
  7. در مورد کارکنان دانشکده که در ساختمان ها یا واحدهای دیگر دانشکده (بجز ساختمان سبز) مستقر هستند می توانند با هماهنگی مدیر واحد خود تا پایان شهریور 98 از 10 روز مرخصی تابستانی استفاده نمایند.
  8. در مورد اساتید دانشکده در صورت عدم حضور در دانشکده در طول زمان یاد شده بر اساس مقررات دانشگاه مرخصی استحقاقی محاسبه می گردد.
  9. مدیریت دانشکده حداکثر تلاش خود را انجام خواهد داد تا برای افراد حاضر در دانشکده شرایط تهویه ای مناسب تری فراهم گردد و مجددا سیستم تهویه مرکزی ساختمان سبز دانشکده در اولین فرصت آماده بهره برداری شود و امید داریم از ابتدای شهریور دانشکده طبق روال معمول به خدمات خود ادامه دهد و در این مورد اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
آرشیو کل اخبار