پنجشنبه 3 مهر 1399   06:29:43
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :104
نام آلبوم:برگزاری کمیته ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت - مهرماه 1398
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
  • نام عکس :کمیته ارتباط با صنعت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر