شنبه 14 تير 1399   04:53:02
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :69
نام آلبوم:جلسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت - مهرماه 1398
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 5
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 8
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 4
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 2
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 7
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 3
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 1
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 6
  • نام عکس :لسه شورای فرهنگی دانشکده بهداشت 9
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر