شنبه 14 تير 1399   03:57:22
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :83
نام آلبوم:جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت - مهرماه 1398
  • نام عکس :جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت 6
  • نام عکس :جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت 4
  • نام عکس :جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت 2
  • نام عکس :جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت 3
  • نام عکس :جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت 1
  • نام عکس :جلسه هیأت رئیسه دانشکده بهداشت 5
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر