يكشنبه 4 اسفند 1398   20:58:40
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :97
نام آلبوم:ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ژورنال کلاب هفتگی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر