شنبه 14 تير 1399   02:52:32
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :177
نام آلبوم:ضدعفونی کردن مکان های دانشکده بهداشت
  • نام عکس :ع1
  • نام عکس :3
  • نام عکس :2
  • نام عکس :9
  • نام عکس :5
  • نام عکس :4
  • نام عکس :7
  • نام عکس :1
  • نام عکس :8
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر