شنبه 14 تير 1399   04:47:27
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :163
نام آلبوم:ضدعفونی مکان های دانشکده بهداشت و آزمایشگاه ویروس توسط تیم آتش نشانی ایستگاه شهید روحانی
  • نام عکس :10
  • نام عکس :5
  • نام عکس :4
  • نام عکس :3
  • نام عکس :2
  • نام عکس :1
  • نام عکس :6
  • نام عکس :7
  • نام عکس :8
  • نام عکس :9
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر