دوشنبه 5 خرداد 1399   03:01:51
واحد روابط عمومی
.
تعداد بازدید این صفحه :571
1398/3/12 يكشنبه
بازدید تیم کارشناسی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت متشکل از اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت از برنامه نظام مراقبت تلفیقی بیماری های منتقله از آئدس در استان آذربایجان غربی
تیم کارشناسی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت متشکل از اعضا هیات علمی گروه حشره شناسی دانشکده بهداشت از برنامه نظام مراقبت تلفیقی بیماری های منتقله از آئدس در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، تیم کارشناسی متشکل از دکتر مرتضی زعیم، دکتر محمد مهدی صداقت اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه و مشاور مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، دکتر احمد علی عنایتی مشاور مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و دکتر عبدالرضا میراولیایی کارشناس مسئول برنامه مراقبت آئدس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از  25 تا 27 اردیبهشت لغایت 98 از برنامه نظام مراقبت تلفیقی بیماری های منتقله از آئدس در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

 در ابتدا نشستی با حضور معاون بهداشت، معاون فنی، کارشناسان گروه های پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و بهداشت محیط و حرفه ای برگزار شد.

در این جلسه با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و همجواری با کشورهایی که وجود ناقل (پشه آئدس ) در آنها تایید شده و تردد بالای مسافر و تبادل کالا، ضرورت اجرای نظام مراقبت تلفیقی بیماری های منتقله از آئدس بخصوص در مبادی ورودی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

 تیم اعزامی   از پایانه های مرزی بازدید  و جلسات آموزشی برگزار شد.

در این جلسات برون بخشی و جلسات آموزشی، تیم کارشناسی با تشریح اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله توسط پشه های ناقل آئدس و پراکندگی جغرافیایی پشه ها در جهان و کشور های منطقه و همسایه و مخاطرات پیش رو بر ضرورت همکاریهای برون بخشی در شناسایی و مبارزه با ناقلین بیماری و ضرورت آمادگی نظام شبکه در اجرای نظام مراقبت تلفیقی  بیماریهای منتقله از آئدس تاکید  کردند.

پس از بحث و بررسی در جلسه پایانی تیم کارشناسی و اعضای گروه اعزامی با تشکر از آمادگی و اقدامات به عمل آمده توسط حوزه معاونت بهداشتی؛ مقرر شد اقدامات:

تشدید فعالیتها و نظارت های بهداشت محیط در کلیه پایانه های مرزی، طرح موضوع در کار گروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستانها، برنامه ریزی برای آموزش پزشکان بخش خصوصی و دولتی با هماهنگی نظام پزشکی و معاونت درمان، انجام مستمر مراقبت حشره شناسی در کلیه پایانه های مرزی و رصد حشره های   ناقل، تجهیز آزمایشگاه کنترل ناقلین بدنبال ارسال SOP های ارسالی از جانب مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، تشدید مراقبت انسانی با تقویت اجرای نظام مراقبت سندرمیک  در پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی نیز مورد توجه قرار گیرد.  
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر