يكشنبه 4 آبان 1399   09:42:27
دیگرفعالیت های معاونت پژوهشی

1-       تولید علم 

از عمده ترین فعالیت های معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت می توان به ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشکده (اعضای هیئت علمی وگروههای دانشکده) در بخش (‌تولید مقالات علمی) اشاره نمود که از سال 1385 توسط این معاونت آغاز شده است. انجام این ارزیابی سالیانه علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی انتشار مقالات، زمینه ای مناسب جهت ایجاد رقابت مثبت و سازنده در بین گروههای دانشکده بهداشت را فراهم آورده است.

باتوجه به نتایج این ارزشیابی ، تولید علم در پنج سال 93- 1389 به ترتیب 582 ، 596 ،830، 872 و 873 مقاله بوده است که از این تعداد مقالاتی که در بانک های معتبر بین المللی (ISI, PubMed) نمایه شده اند، به ترتیب 354، 363، 448 ، 524 و 557 مقاله بوده است. تعداد مقالات در مجلات دارای Impact factor ، 418 مقاله است. شایان ذکر است که سرانه مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی به ترتیب در سالهای 1392 و 1393 ، 2/6 و 2/7 بوده است.

 

2-      همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها

  تنظیم قرارداد پایان نامه های Ph.D. ، کارشناسی ارشد و MPH و هماهنگی های لازم با امور مالی دانشکده در خصوص نحوه پرداخت و تسویه حساب قراردادها

3-      تألیف و ترجمه کتب

  هماهنگی جهت ایجاد ارتباط میان مؤلفان و/ یا مترجمان با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ مجوز برای تألیف و ترجمه کتب و همچنین ارزشیابی کتب در شورای انتشارات دانشگاه

4-      برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی

همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهش محور در زمینه های مختلف مرتبط با نیازهای گروههای دانشکده

 

5-      گرنت های پژوهشی

پیگیری دریافت گرنت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده براساس ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه

6-      تشکیل شورای ارتباط با صنعت وفناوری

به منظور ارتقاء سطح همکاریهای علمی میان دانشگاه و صنعت و تسهیل وتسریع فرایند مربوطه، در سال 1394 شورای ارتباط با صنعت و فناوری دانشکده بهداشت به صورت رسمی شکل گرفت.

واژه صنعت در این زمینه به مفهوم هر نوع صنعت، سازمان، نهاد، مرکز، وزارتخانه و ... می باشد. همچنین نوع همکاری می تواند در زمینه های پژوهشی ، آموزشی وخدماتی باشد.

انتظار می رود با شکل گیری این شورا در دانشکده ، ضمن افزایش میزان همکاری ها، مسیر این همکاری ها تسهیل شود.

 

7-      تشکیل کمیته اخلاق پزشکی در دانشکده

باتوجه به حجم گسترده طرحهای پژوهشی و پایان نامه های Ph.D در دانشکده بهداشت و ضرورت بررسی رعایت جنبه های اخلاق در پژوهش، تشکیل کمیته اخلاق در معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت مورد پیگیری قرار گرفته است. درحال حاضر، مراحل شکل گیری این کمیته در دانشکده انجام شده است  و فهرست اعضای پیشنهادی کمیته نیز تعیین گردیده و به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام شده است. با اعلام مصوبه نهایی دانشگاه و وزارت بهداشت ، کمیته اخلاق این معاونت نیز آغاز بکار خواهد نمود.
 

        

فايلها
پژوهش در اخلاق.pdf 380.634 KB
ethics guide.pdf 380.513 KB
آئين نامه طرحهاي ا جرايي ارتباط با صنعت.docx 40.512 KB