دوشنبه 20 مرداد 1399   07:36:57
معاونت پژوهشی
آئین نامه ها
فايلها
آئين نامه پذيرش و نشر كتاب.docx 47.303 KB

ارائه گزارش معاون پژوهشی دانشکده بهداشت از فعالیت های پژوهشی این دانشکده در زمینه همه گیری کوید 19 

دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی دانشکده بهداشت گزارش فعالیت های پژوهشی این دانشکده در زمینه همه گیری کوید 19 را ارائه کرد.

ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (ع) و روز زن مبارک

برگزاری شورای پژوهشی دانشکده 26 بهمن 98

برگزاری نشست شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

نشست شورای پژوهشی دانشکده بهداشت برگزار شد.

برگزاری نشست کمیته اخلاق دانشکده بهداشت

نشست کمیته اخلاق دانشکده بهداشت برگزار شد.

بيشتر