يكشنبه 4 آبان 1399   09:44:07
معاونت پژوهشی
تماس با ما

ساعت ملاقات 
روزهای یکشنبه از ساعت 10 الی 12 هر هفته
می باشد.

تلفن :
خط مستقیم: 88951407- 021
داخلی : 3177
محل ملاقات: ساختمان اداری (قدیم ) دانشکده - طبقه همکف - معاونت پژوهشی

پست الکترونیک : ressph@tums.ac.ir