يكشنبه 4 آبان 1399   09:53:29
کمیته اخلاق دانشکده
 

باتوجه به حجم گسترده طرحهای پژوهشی و پایان نامه های Ph.D در دانشکده بهداشت و ضرورت بررسی رعایت جنبه های اخلاق در پژوهش، تشکیل کمیته اخلاق در معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت مورد پیگیری قرار گرفته است. درحال حاضر، مراحل شکل گیری این کمیته در دانشکده انجام شده است  و فهرست اعضای پیشنهادی کمیته نیز تعیین گردیده و به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام شده است. با اعلام مصوبه نهایی دانشگاه و وزارت بهداشت ، کمیته اخلاق این معاونت نیز آغاز بکار خواهد نمود.

اعضای کمیته اخلاق پزشکی  دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی
     

-         رئیس کمیته : خانم دکتر سیمین ناصری

-         متخصص اخلاق پزشکی : دکتر مجتبی پارسا 

-         روحانی : دکترحجت الاسلام نیکزاد عیسی زاده

-         عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی : دکتر مهدی ناطق پور

-          عضو هیئت علمی  گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین: دکترمحمدمهدی صداقت

-          عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی: دکتر سحرناز نجات

-          عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی : دکتر ناهید عین اللهی

-          حقوق دان:

-          نماینده جامعه : خانم ناهید ملکوتی
 
دبیر کمیته اخلاق : سیده رویا عزیزیان