جمعه 22 فروردين 1399   09:09:14
همکاران
همکاران : حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی متشکل از معاون دانشجویی و فرهنگی(دکتر مهدی ناطق پور) ، کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی ( افسانه نوروزپور) ، کارشناس امور دانشجویی ( پونه رئیس نیا) و کارشناس امور فرهنگی ( مهشید علیزاده ) می باشد .