يكشنبه 4 آبان 1399   08:56:29
معاونت دانشجویی، فرهنگی
وام شهریه ( شهریه پردازان ):


این وام به دانشجویان مازاد پذیرفته شده سازمان سنجش که موظف به پرداخت شهریه می باشند تعلق می گیرد.  نامبردگان مجاز به استفاده از سایر تسهیلات صندوق رفاه نمی باشند .
دانشجویان مذکور در صورت استفاده از خوابگاه های خودگردان موظف به پرداخت نقدی بوده و در صورت بدهی به خوابگاه پرداخت وام متوقف می گردد.
پرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو در فرم مخصوص پس از تأیید آموزش دانشکده از طریق صندوق رفاه انجام می شود .
این وام به حساب آموزش دانشگاه بابت شهریه دانشجو واریز می گردد.