يكشنبه 4 آبان 1399   09:49:51
معاونت دانشجویی، فرهنگی
ودیعه مسکن:این وام فقط به دانشجویان دوره های روزانه جهت تامین مسکن اجاره ای تعلق می گیرد و دانشجو بایستی در زمان فراغت از تحصیل یا ترک منزل به هر دلیل عیناً به صندوق مسترد نماید.

ودیعه مسکن فقط به دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده خود نبوده و یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید دارای کد رهگیری ارایه نمایند بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

 تبصره : به دستیاران تخصصی و PhD و کارشناسی ارشد بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می گردد.


نکات مهم  :

            1- منزل اجاره ای باید در استان محل تحصیل دانشجو باشد.

            2- به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می نمایند ، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد

            3- به دانشجویانی که بابت پیش پرداخت اجاره بها وجهی پرداخت نکرده اند این وام تعلق نمی گیرد. 

            4- دانشجو موظف است هر ساله اجاره نامه را تمدید و تصویر آن را به معاونت دانشجویی دانشکده محل تحصیل خود ارائه نماید.

            5- 
 میزان هزینه رهن خانه نباید کمتر از مبلغ وام باشد .