يكشنبه 4 آبان 1399   09:44:34
معاونت دانشجویی، فرهنگی
تجارت کارت جوان:طی هماهنگی انجام شده با بانک تجارت ،تمامی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه می بایست از طریق مراجعه به امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل خود در خصوص دریافت تجارت کارت جوان اقدام نمایند بدیهی است استفاده از کلیه تسهیلات اداره رفاه و تعاون دانشجویی منوط به اخذ این کارت و افتتاح حساب در این بانک می باشد.

* شماره حسابهای مربوط به دانشجویان ورودی 95-94 در پرتال دانشجویی به آدرس  http://refah.tums.ac.ir قابل رویت می باشد.

* جهت دریافت کارت عابر بانک خود با در دست داشتن اصل و کپی مارت ملی / شناسنامه / کارت دانشجویی و شماره حساب به بانک تجارت داخل دانشگاه حهت دانشکده ادبیات مراجعه نمایید.

کارتهای دانشجویی هوشمند

 کارت های دانشجویی هوشمند ( حافظه دار) جهت بهره گیری از خدمات حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل : رزرو و تحویل غذا ، پرداخت کمک هزینه ها ، خرید از بوفه ها ، ورود و خروج خوابگاه ، استفاده از اماکن ورزشی و ... بوسیله کارت های مذکور و از طریق دستگاه های مربوطه ارائه خواهد گردید.

تذکر : لازم است دانشجویان برای بهره مند شدن ازتمامی امکانات رفاهی ذکر شده و ارائه درخواست خود ، به امور دانشجویی دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.