يكشنبه 4 آبان 1399   09:30:17
فرآیند بازپرداخت وام و تسهیلات:1کلیه دانش آموختگان دانشکده اعم از بدهکار و غیره می بایست در هنگام فراغت از تحصیل اقدام به  دریافت فرم میزان بدهی از سایت معاونت دانشجویی نموده  و پس از تکمیل  و تأیید آن توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده و ثبت در دبیرخانه دانشکده به معاونت دانشجویی دانشگاه واقع در خ قدس ساختمان 43 مراجعه و پس از گذراندن مراحل اداری و تایپ کامپیوتری و تهیه یک نسخه کپی جهت امضای برگه تسویه حساب مجددا به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند .

 لازم به ذکر است آن دسته از دانش آموختگان که بدهکار می باشند بایستی اوراق بازپرداخت را از اداره رفاه و تعاون دانشجویان دریافت نمایند.

  • کلیه دانش آموختگان بدهکار حداکثر 6 ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل ملزم به پرداخت بدهی های خود طبق اوراق بازپرداخت و در سررسید تعیین شده می باشند.

  • مشمولین خدمت وظیفه می توانند با ارئه و ارسال گواهی معتبر از محل خدمت وظیفه به صندوق رفاه دانشجویان بازپرداخت بدهی های خویش را حداکثر به 6 ماه بعد از اتمام دوره سربازی موکول نمایند.

  • فارغ التحصیلان شاهد می توانند بدهی های خود را یکسال پس از فارغ التحصیلی پرداخت نمایند.

  • تمامی دانشجویان اخراجی یا انصرافی و یا ترک تحصیل ملزم به پرداخت کامل مبلغ بدهی می باشند.

  • دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند در هنگام فراغت از تحصیل ، انصراف و یا انتقال می بایست کل مبلغ دریافتی را به صورت یکجا واریز نمایند.

  • دانشجویان انتقالی و جابجایی می بایست فرم میزان بدهی را از دانشکده مربوطه دریافت نموده و پس از گذراندن مراحل تسویه حساب و تائید اداره رفاه یک نسخه ازمیزان بدهی را به صندوق رفاه و یک نسخه را به دانشگاه مقصد ارسال نمایند تا بعد از اتمام دوره تحصیل در صورت داشتن بدهی ، اوراق بازپرداخت از دانشگاه مقصد صادر شود.

  • دانشجویانی که به صورت میهمان از خوابگاه دانشجویی استفاده نموده اند بعد از اتمام دوره ، می بایست کل هزینه خوابگاه را به صورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.

  • دانشجویانی که قصد داشته باشند هزینه خوابگاه خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند شامل 15% تخفیف خواهند شد.

  • ضمناً دانشجویانی که ساکن خوابگاه بوده اند ابتدا باید تسویه حساب خوابگاه را از مدیریت امور خوابگاه ها به آدرس ( خ کارگز شمالی - روبروی درب اصلی مسجدالنبی(ص) دریافت و سپس مراحل فوق را طی نمایند.

  • آدرس سایت صندوق رفاه جهت تسویه حساب وام ودیعه مسکن :http://portal.srd.ir