يكشنبه 4 آبان 1399   10:00:10
تسهیلات ویژه دانشجویان ممتار :تسهیلات مالی ویژه دانشجویان ممتار و نمونه

دانشجویان ممتاز باید حایز یکی از شرایط زیر باشند:

1-    برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسر با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور

2-    برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تائید وزارت آموزش و پرورش و با عنوان پذیرش دانش آموز برگزیده در دانشگاه بدون شرکت در آزمون سراسری

3-    برگزیدگان جشنواره خوارزمی با تائید سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران مبلغ و نوع نحوه  پرداخت تسهیلات رفاهی

تبصره: وام تحصیلی سه برابر سقف مجاز  و فقط یکبار به دانشجویان با معدل بالای 17 به دانشجویان فوق الذکر پرداخت می گردد.