يكشنبه 4 آبان 1399   09:46:20
معاونت دانشجویی، فرهنگی
شرایط عمومی وام گیرندگان:معاونت دانشجوئی – فرهنگی دانشکده بهداشت باهمکاری اداره رفاه و تعاون معاونت دانشجوئی دانشگاه و صندوق رفاه وزارت متبوع به منظور کمک به تامین اجتماعی ، بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه را طبق آئین نامه های مربوطه تسهیلات مالی پرداخت می نماید.

شرایط عمومی وام گیرندگان

به دانشجویان کلیه مقاطع یکسال بعد از شروع به تحصیل و یکبار در طول تحصیل وام ضروری تعلق می گیرد.

به دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی بعد از گذراندن یک ترم ، وام تحصیلی تعلق می گیرد و نامبردگان باید در شروع هر ترم جهت ثبت نام به معاونت دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند .

  •         دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
  •         دارا بودن اولویت نیاز مالی
  •         سپردن سند تعهد محضری با ضامن معتبر ( کارمند رسمی دولت و یا کاسب با جواز کسب معتبر)
  •         ثبت نام وام  با حداقل  6 واحد  درسی  طبق مقررات آموزشی
  •         ضمناً کلیه تسهیلات اعطایی مشمول کسر 4% کارمزد می گردد.