يكشنبه 4 آبان 1399   08:50:54
همکاران
همکاران : حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی متشکل از معاون دانشجویی و فرهنگی(دکتر مهدی ناطق پور) ، کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی ( افسانه نوروزپور) ، کارشناس امور دانشجویی ( پونه رئیس نیا) و کارشناس امور فرهنگی ( مهشید علیزاده ) می باشد .