دوشنبه 07 فروردین 1402
لوگو

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تازه‌های کتاب و نشریات علمی

کتاب بین المللی COVID19
کتابها
کتاب بین المللی COVID19

نویسنده یا مترجم : با مشارکت دکتر محمدهادی دهقانی و همکاری جمعی از نویسندگان بین المللی

مشاهده بیشتر
کتاب بین المللی Soft Computing Techniques in Solid Waste and Wastewater Management
کتابها
کتاب بین المللی Soft Computing Techniques in Solid Waste and Wastewater Management

نویسنده یا مترجم : آقای دکتر دهقانی و همکاران

مشاهده بیشتر
 کتاب بین المللیPesticides Remediation Technologies from Water and Wastewater کتاب بین المللیPesticides Remediation Technologies
کتابها
کتاب بین المللیPesticides Remediation Technologies from Water and Wastewater کتاب بین المللیPesticides Remediation Technologies

نویسنده یا مترجم : دکتر محمد هادی دهقانی استاد و مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت با همکاری جمعی از نویسندگان دنیا دنیا

مشاهده بیشتر
 کتاب بین المللی Industrial Wastewater Treatment(IWT) کتاب بین المللی Industrial Wastewater Treatment(IWT)
کتابها
کتاب بین المللی Industrial Wastewater Treatment(IWT) کتاب بین المللی Industrial Wastewater Treatment(IWT)

نویسنده یا مترجم : تالیف دکتر محمد هادی دهقانی و همکاران

مشاهده بیشتر
کتاب شیمی و بیوشیمی مواد غذایی تالیف دکترنبی شریعتی فر دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
کتابها
کتاب شیمی و بیوشیمی مواد غذایی تالیف دکترنبی شریعتی فر دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

نویسنده یا مترجم : دکترنبی شریعتی فر دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

مشاهده بیشتر
کتاب بین المللی COVID-19 and SDGs ، تالیف دکتر محمد هادی دهقانی با همکاری جمعی از نویسندگان دنیا منتشر شد
کتابها
کتاب بین المللی COVID-19 and SDGs ، تالیف دکتر محمد هادی دهقانی با همکاری جمعی از نویسندگان دنیا منتشر شد

نویسنده یا مترجم : دکتر محمد هادی دهقانی استاد و با همکاری جمعی از نویسندگان دنیا

مشاهده بیشتر
کتاب بین المللی SMSRNP
کتابها
کتاب بین المللی SMSRNP

نویسنده یا مترجم : دکتر محمد هادی دهقانی با همکاری جمعی از نویسندگان دنیا

مشاهده بیشتر
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشریات
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاهده بیشتر
تنظیمات قالب